Uslovi poslovanja

Foto Mauricius je preduzetnička radnja registrovana prema zakonima Republike Srbije sa registracijom u APR-u sa matičnim brojem 54614683

Kupac koji potvrdi kupovinu preuzima obavezu plaćanja poručene robe

Poručenu robu moguće je preuzeti i na adresi poslovanja ul. Ustanicka 81, Beograd u toku radnog vremena objekta

Kvalitet izradjenih fotografija zavisi i od veličine i kvaliteta poslatog fajla. Minimalna veličina fajla zavisi od dimenzija fotografije koja se izradjuje (veći print zahteva i veću rezoluciju).

Fajlovi koje nam prosledite na izradu a van su formata izabranog proizvoda biće prilagodjeni (kropovani) po potrebi